5
HỖ TRỢ ONLINE

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

04 6680 6057

VĂN PHÒNG TP HCM

08 6870 3397

0935 911 986

HOTLINE 24/7

Hợp đồng

HDDL

 

CÔNG TY TNHH

TƯ VẤN QUỐC GIA

Số: …./20…./HĐ-TVQG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…………….., ngày …. tháng …. năm 20…

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUỐC GIA

PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG – ỔN ĐỊNH KINH DOANH CÓ LÃI

  • Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 50/2005/QH11 ban hành ngày 12/12/2005;
  • Căn cứ Luật thương mại của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
  • Căn cứ năng lực và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng…….năm 20….  tại trụ sở Công ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia:

Bên A: Ông (Bà)   ……………………………………………………………………….

Người đại diện          : …………………………………           Chức vụ ………………

Địa chỉ                                   : …………………………………………………………………….

MST                            : …………………………………………………………………….

Số ĐT                         : ……………………………………………………………………..

Bên B: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC GIA

Người đại diện    : Ông HỒ THANH TRÚC                    Chức vụ: Giám Đốc

Địa Chỉ                 : Tầng 6 tòa nhà Việt Á-Số 9 Duy Tân- Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT                         : 04 6680 6057

VP tại TP. HCM   : Tầng 9 Số 68 Nguyễn Huệ – Quận 1 – TP. HCM – ĐT:08 6870 3397

MST                      : 0107523242

Tài khoản số         : 0021000381747 tại Ngân hàng Vietcombank, CN Hà Nội

Thoả thuận ký kết Hợp đồng tư vấn quốc gia và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ

Bên A là chủ doanh nghiệp; chủ dự án đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, quảng cáo Marketing, gia tăng doanh số…

Bên B với tư cách là đơn vị sở hữu một đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong khởi nghiệp doanh nghiệp và sở hữu kênh tư vấn kinh doanh lớn và uy tín tuvanquocgia.vn bao gồm:

hieuungdamdong.vn: kênh tư vấn tạo đám đông khách hàng bền vững.

benhvienkinhdoanh.vn: kênh tư vấn toàn diện tất cả các lĩnh vực quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp.

quangcaotruyenmieng.vn: kênh tư vấn tạo nguồn khách truyền miệng,tạo thêm khách mới, ổn định khách cũ.

sangoivon.vn: kênh gọi vốn góp cổ phần; giúp doanh nghiệp huy động góp vốn thành công.

Sẽ giúp bên A hoàn thiện dự án kinh doanh, giải quyết các vấn đề khó khăn đang mắc phải trong hoạt đông kinh doanh của Bên A. Và cùng đồng hành tham gia vực dậy cơ sở kinh doanh của Bên A.

1.1. Các bước thực hiện: Quá trình tìm hiểu và lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu được tiến hành theo từng bước cụ thể như sau:

– Bước 1: Bên B thực hiện việc tiếp nhận thông tin, tìm hiểu các khía cạnh trong cơ sở doanh nghiệp của Bên A để đưa ra các nhận xét khách quan, làm rõ ưu điểm, nhược điểm cần giải quyết.

Bên A có trách nhiệm trả lời trung thực các câu hỏi mà Bên B đã đặt ra và cung cấp các hình ảnh, số liệu cần thiết cho Bên B.

– Bước 2: Bên B sẽ đưa ra phương pháp kinh doanh khác với cách làm cũ của bên A trong trường hợp tự đặt mình vào đúng vị trí của Bên A để mở đúng cơ sở kinh doanh như thế và gia tăng khách hàng.

– Bước 3: Bên A lựa chọn phương án mà Bên B đã trình bày ở Bước 2 để thực hiện.

Tiến độ thực hiện tối đa là 01 tháng làm việc kể từ ngày 2 Bên ký kết Hợp đồng. Trong thời gian 2 bên cùng thực hiện, Bên B rất cần sự hợp tác tích cực từ Bên A để có thể rút ngắn thời gian thực hiện Hợp đồng.

1.2. Tham gia thực hiện phương án được lựa chọn.

Sau khi thực hiện xong các bước của hợp đồng và Bên A đã đưa ra lựa chọn phương án kinh doanh mà Bên B đề ra. Bên B sẽ phân công nhân sự để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chương trình đưa ra, đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả, chi phí tiết kiệm cho Bên A và bên B sẽ cùng đồng hành tham gia vực dậy cơ sở kinh doanh của Bên A trong thời gian là 03 tháng tính từ ngày Bên A chốt phương án.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN, GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THANH TOÁN

2.1. Thời hạn Hợp đồng: 04 tháng.

2.2. Hợp đồng trị giá: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng chẵn), được thanh toán ngay thời điểm ký Hợp đồng.

Trong trường hợp khi 2 bên đã thống nhất và đang triển khai phương án kinh doanh đã lựa chọn, trong ba tháng sau khi Bên B phân công nhân sự về hỗ trợ Bên A mà không có chuyển biến tích cực (dựa trên số liệu báo cáo cụ thể; báo cáo công việc chính xác và thường xuyên) thì Bên B sẽ hoàn lại 100% chi phí cho bên A.

2.3. Tất cả các quyền lợi của bên A sẽ chấm dứt ngay khi bên A không thực hiện đóng phí đầy đủ và đúng hạn. Bên A có thể tái sử dụng dịch vụ bằng việc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đóng phí đầy đủ cho bên B trong thời hạn Hợp đồng (kèm theo đơn đề nghị tiếp tục sử dụng dịch vụ gửi cho bên B).

ĐIỀU 3: NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

­ Đối tượng của Hợp đồng này là các cơ sở kinh doanh đang trong quá trình hoạt động gặp khóa khăn về các chính sách quảng cáo truyền thông, vắng khách, doanh thu thấp; doanh nghiệp hoạt động không ổn định. Sau khi phương án kinh doanh được hoàn thiện, kết tinh của quá trình lao động tư duy của bên B, với những ý kiến tư vấn có tính chiến lược, giúp bên A giải quyết được khó khăn hiện tại cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này. Do đó Hợp đồng này được nghiệm thu khi hoàn chỉnh các mục tại Điều 1, do bên B gửi đến bên A bằng văn bản, chứa đựng duy nhất 1 phương án kinh doanh tối ưu cho bên A.

­ Thời hạn nghiệm thu Hợp đồng sau tối thiểu 01 tháng, kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực hoặc sau khi bên A thực hiện xong các nghĩa vụ Hợp đồng của mình, thời gian nào đến sau sẽ được tính là thời hạn nghiệm thu Hợp đồng. Khi Hợp đồng chưa được nghiệm thu, nếu bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng sẽ không được hoàn lại chi phí đã thanh toán cho bên B.

­ Bên B không chịu trách nhiệm về thời hạn nghiệm thu nếu bên A không nhanh chóng đưa ra yêu cầu cụ thể, thông tin chính xác, không xác nhận kế hoạch phương án kinh doanh đã lập hay chậm trễ trong việc cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc.

ĐIỀU 4: CUNG CẤP THÔNG TIN, BẢO MẬT THÔNG TIN

4.1. Cung cấp thông tin:

­ Bên A chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin, tư liệu cần thiết và hợp lệ để Bên B tiến hành đưa ra ý kiến tư vấn chiến lược theo đúng như trong quy định về lộ trình thời gian thực hiện Hợp đồng và các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật.

­ Nếu Bên A chậm trễ trong việc cung cấp thông tin thì thời gian đó sẽ được tính thêm vào thời gian thực hiện hợp đồng. Bên B không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin không do bên A cung cấp trực tiếp để phục vụ việc thực hiện nội dung Hợp đồng

4.2. Bảo mật thông tin:

­ Tất cả những giấy tờ, tài liệu, thông tin trao đổi giữa các bên được xem là sở hữu đương nhiên của các bên. Các bên có trách nhiệm giữ bí mật tất cả những tài liệu, giấy tờ, thông tin đó.

­ Các bên cùng thống nhất: mọi hành vi tiết lộ thông tin cho bên thứ 3 đều bị phạt vi phạm trị giá gấp 20 lần giá trị hợp đồng, việc xác định hậu quả vi phạm do việc tiết lộ thông tin đều phải tiến hành theo thủ tục luật định.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

5.1. Bên B:

­ Đối tượng của Hợp đồng là những sản phẩm trí tuệ, kinh nghiệm của Bên B, là những tư vấn có tính chiến lược nhằm hoàn thiện dự án kinh doanh cho Bên A, do đó Bên B phải đảm bảo thực hiện Hợp đồng như cam kết về nội dung và thời hạn nghiệm thu.

­ Bên B cam kết giữ bí mật mọi thông tin liên quan về hoạt động kinh doanh của bên A. Bên B phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật trong trường hợp Bên A chứng minh được bí mật kinh doanh của mình bị lộ do Bên B phát tán hay để lộ.

­ Bên B được quyền giám sát và nhận sự hợp tác, phối kết hợp từ Bên A để tiếp nhận những thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình hoạt động một cách trung thực và chi tiết. Trong trường hợp Bên B phát hiện ra bên A có biểu hiện gian dối trong việc báo cáo định kỳ, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm hoàn trả nói trên.

5.2. Bên A:

­ Bên A phải đảm bảo tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin cung cấp cho Bên B.

­ Bên A được hưởng tất cả những giá trị quyền lợi mà Tư vấn Quốc gia mang lại cho cơ sở doanh nghiệp của mình.

5.3. Nếu lỗi không thuộc về hai bên mà thuộc về bên thứ 3 thì Hợp đồng vẫn phát sinh hiệu lực đến khi hoàn thành nghĩa vụ của các bên.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1. Hợp đồng này không được hủy khi chưa được nghiệm thu.

1.2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của Pháp luật.

1.3. Các bên không được phép đơn phương hủy hoặc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn khi chưa có biên bản nghiệm thu đầy đủ theo quy định tại điều 1 của Hợp đồng này.

1.4. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của Hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại trước để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho việc thay đổi Hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì Bên đó có trách nhiệm thanh toán.

1.5. Nếu có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ thương lượng, giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc tranh chấp sẽ được tiến hành theo thủ tục tại Tòa Án Nhân dân thành phố Hà Nội.

1.6. Hợp đồng này gồm năm (05) trang được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ một (01) bản, Bên B giữ một (01) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN QUỐC GIA

Tuyệt chiêu tạo nguồn khách hàng đông đảo, bền vững cho doanh nghiệp

Công ty Tư vấn Quốc gia với tư cách là đơn vị sở hữu một đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong khởi nghiệp doanh nghiệp và sở hữu kênh tư vấn kinh doanh lớn và uy tín tuvanquocgia.vn bao gồm:

hieuungdamdong.vn: kênh tư vấn tạo đám đông khách hàng bền vững.

benhvienkinhdoanh.vn: kênh tư vấn toàn diện tất cả các lĩnh vực quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp.

quangcaotruyenmieng.vn: kênh tư vấn tạo nguồn khách truyền miệng,tạo thêm khách mới, ổn định khách cũ.

sangoivon.vn: kênh gọi vốn góp cổ phần; giúp doanh nghiệp huy động góp vốn thành công.

Bảng báo giá dịch vụ:

STT NỘI DUNG BÁO GIÁ

(VNĐ)

THỜI GIAN THỰC HIỆN
01 1. Thiết kế chương trình tạo hiệu ứng đám đông tiết kiệm đem nguồn khách ồ ạt; tự nhiên đến cơ sở kinh doanh.

2. Thiết kế chương trình tạo nguồn khách truyền miệng, người này giới thiệu người kia đến với cơ sở kinh doanh. Tạo ra kênh khách hàng dồi dào mà không hề mất chi phí quảng cáo.

3. Xây dựng chương trình marketing khác biệt, tạo nên 1 dòng khách riêng cho cơ sở kinh doanh với chi phí thấp, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

4. Phân tích lựa chọn các kênh quảng cáo phù hợp nhất, nội dung quảng cáo thiết kế hợp lý đảm bảo chi phí thấp và hiệu quả khách hàng cao, lấy thu bù chi, càng quảng cáo càng lãi.

5. Xây dựng 1 kế hoạch toàn diện cho vấn đề quảng cáo bán hàng, tạo dòng khách ổn định, đông đảo. Vận hành tự động. Giúp chủ doanh nghiệp tập trung vào bán hàng và dịch vụ, không lo về nguồn khách nữa.

10.000.000 VNĐ 01 tháng

Sau khi doanh nghiệp đã đưa ra lựa chọn phương án kinh doanh mà Công ty Tư vấn Quốc gia đã đề ra. Tư vấn Quốc gia sẽ phân công nhân sự để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chương trình đưa ra đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả, chi phí tiết kiệm.

Vậy chúng tôi xin gửi bảng báo giá chi tiết này đến toàn thể cơ sở doanh nghiệp đang và sẽ hợp tác với Công ty TNHH Tư vấn Quốc gia.

Mọi chi tiết xin liên hệ: www.tuvanquocgia.vn hoặc hotline 0946 481 486.

VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI

Tầng 6 Tòa nhà Việt Á – Số 9 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH

Tầng 9 – Số 68 Nguyễn Huệ – Quận 1 – TP. HCM

Lienhe@tuvanquocgia.vn

Xin chân thành cảm ơn!

Công ty TNHH Tư vấn Quốc gia

Người đại diện

(Ký tên, đóng dấu)

 

HDDL

Tin cùng chuyên mục

0966.022.023 0946.481.486